Αρχείο

10 Ιουλίου 2018

"Δεξιά κόμματα, με φρου-φρου κι αρώματα..."

Κάνε κι εσύ ένα Δεξιό κόμμα. Μπορείς!
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν θεωρούμε όλα τα κόμματα και τα πρόσωπα ίδια!