Αρχείο

28 Αυγούστου 2015

Κατεβαίνει στις εκλογές η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με την παρακάτω ανακοίνωση, το κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ γνωστοποιεί ότι θα κατέλθει αυτόνομα στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου:

"Η πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ενόψει των βουλευτικών εκλογών που διαφαίνεται πως θα διεξαχθούν τις 20 Σεπτεμβρίου 2015, ανακοινώνει τα εξής:

(Α) Θα λάβει μέρος στις εκλογές με υποψηφίους...

σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος.

(Β) Σε ότι αφορά στους υποψηφίους βουλευτές της Παρατάξεως απαιτούνται:

1. Η έγγραφη αποκήρυξη της μασωνίας και κάθε μορφής αποκρυφισμού.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με την οποία αποδέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα περιουσιακά του στοιχεία και δηλώνει ότι ποσά που θα αποδειχθούν ότι παρανόμως κατέχει σε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς και ποσά που είναι επενδυμένα σε offshore εταιρείες, κατάσχονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 Από το Γραφείο Τύπου"