Αρχείο

17 Μαΐου 2014

Ο Γιάννης Μανώλης, ξεκαθαρίζει τις θέσεις του

Είμαστε ανεξάρτητοι πάνω από κόμματα και συμφέροντα.
Με «καθαρά χέρια», μακριά από ανάρμοστες σχέσεις και από "συγγενικές" εταιρείες.
Δημιουργούμε, την επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών, το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Διαφάνειας Αιρετής Διοίκησης Πελοποννήσου.
Αναπτύσσουμε νέο μοντέλο επιχειρηματικής ενημέρωσης με Ηλεκτρονική Πελοποννησιακή Πύλη Προσέλκυσης Επενδύσεων, Φυσικό Κέντρο Ενημέρωσης Επενδυτών Πελοποννήσου και Νομαρχιακά Κέντρα Ενημέρωσης Επενδυτών.
Δημιουργούμε ευκαιρίες...

απασχόλησης στην πραγματική οικονομία του τόπου μας.
Αίρουμε κάθε κοινωνικό αποκλεισμό ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.
Αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε τις διαθέσιμες υποδομές παροχής ποιοτικών υπηρεσιών παιδείας.
Αποκεντρώνουμε τις διοικητικές δομές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις Νομαρχιακές Ενότητές της και απλοποιούμε και συντομεύουμε τον Διοικητικό χρονικό Χάρτη, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
Η διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου θα είναι το πρώτο μέλημά μας. Πρέπει να επανεξετάσουμε και -αν χρειαστεί- να ακυρώσουμε επιμέρους προβλεπόμενες ενέργειες και πράξεις της απερχόμενης διοίκησης, με γνώμονα την μέγιστη περιβαλλοντική προστασία στην μικρότερη δυνατή τιμή ― δαπάνη (κοινωνική προστασία) για τον Πολίτη.
Εκπονούμε, συντάσσουμε και εφαρμόζουμε ένα Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αγωνιζόμαστε μαζί με τους πελοποννήσιους αγρότες.
Ιδρύουμε το πρώτο Κέντρο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Αγροτών.
Σχεδιάζουμε και καθιερώνουμε το Τοπικό Σήμα Πιστοποίησης Ποιότητας των Προϊόντων της Πελοποννησιακής Γης και Θάλασσας.
Συντάσσουμε και συντομεύουμε τον χρονικό τουριστικό χάρτη Πελοποννήσου με τα αναγκαία και ικανά έργα υποδομής (αναδείξεις αρχαιολογικών τόπων, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια).
Δημιουργούμε Περιφερειακό Συμβούλιο Τουριστικής Πολιτικής.
Επιτυγχάνουμε με κάθε τρόπο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Πελοπόννησο.
Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε την Εξωστρέφεια των Πελοποννησιακών Επιχειρήσεων.
Δημιουργούμε Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων.

hellas2news.blogspot.gr