Αρχείο

3 Δεκεμβρίου 2012

ΛΑ.Ο.Σ.: Καθυστερεί εγκληματικά ο εκσυγχρονισμός και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ο Γραμματέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΛΑ.Ο.Σ., Τάσος Αλέφαντος, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:
"«ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ»
Η Ελλάδα σήμερα δυστυχώς υστέρει από της υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Τα λόγια και οι εξαγγελίες κάθε κυβέρνησης δεν μεταφράζονται σε πράξεις. Παραλαμβάνονται...


συστημάτων, τα οποία είτε δεν λειτουργού είτε στην πλειονότητα τους δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά.
Θέτουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση τον απολογισμό όλων των έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που υλοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία και των ωφελειών που αυτά προσέφεραν. Θα πρέπει να αναδείξουμε κάθε περίπτωση απάτης και λεηλασίας των ευρωπαϊκών επενδύσεων και να χτυπήσουμε το σάπιο σύστημα που δρα ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη.
Ό Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με θέσεις και προτάσεις θέλει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση να εισάγει μια νέα δυναμική με στόχο:
·        να βελτιώσει τη δημοκρατική συμμετοχή
·        να αναπτύξει το κράτος πρόνοιας
·        να υποστηρίξει πλαίσιο ανάπτυξης
·        να εγκαταστήσει περιβάλλον εμπιστοσύνης"