Αρχείο

9 Νοεμβρίου 2012

Ερώτηση Κουράκου για την περικοπή χρηματοδότησης των ΟΤΑ

Σε ερώτησή του για τις περικοπές στη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Γιάννης Κουράκος, αναφέρει:
"Σύμφωνα με το σχέδιο του Προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προβλέπεται νέα μείωση της χρηματοδότησης κατά 1,7 δις ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ έχει ήδη καταθέσει πίνακα, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010,  στον οποίο οι πόροι των Δήμων αντιστοιχούν σε 4,087 δις ευρώ ενώ στον...
Προϋπολογισμό εγγράφονται 2,355 δις ευρώ.
Αντίθετα, σύμφωνα με το σχέδιο του Προϋπολογισμού, προβλέπεται ειδική επιχορήγηση ύψους 312,9 εκ. ευρώ για τους Δήμους προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Με βάση ποιον υπολογισμό έχουν γίνει οι αντίστοιχες προβλέψεις ΚΑΠ;
Σε τι ποσό προβλέπονται τα έσοδα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη και ποια είναι η πρόβλεψη για την Αυτοδιοίκηση;
Ποια είναι η πρόβλεψη του Υπουργείου για τις οφειλές προς τους Δήμους που αφορούν το έτος 2012;
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου  2012
Ο ερωτών Βουλευτής
Γιάννης Κουράκος"