Αρχείο

19 Νοεμβρίου 2012

Οι ΑΝ.ΕΛ. για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί μηχανισμού απόκλισης στόχων

Ο εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Χρήστος Ζώης, δήλωσε για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί μηχανισμού απόκλισης στόχων: "Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή τη ρήτρα αυτόματης λήψης μέτρων λόγω απόκλισης από τους στόχους, νομοτελειακή συνέπεια ενός προγράμματος κτισμένου επίτηδες για να αποτύχει, η...


κυβέρνηση τίθεται ουσιαστικά υπό επιτροπεία και το Κοινοβούλιο υπό περιορισμό".