Αρχείο

30 Οκτωβρίου 2012

ΟΝΝΕΔ: Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να είναι βιώσιμα και προσβάσιμα για όλες τις κοινωνικές ομάδες

Το Γραφείο Τύπου της ΟΝΝΕΔ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καταθέτοντας προτάσεις για αναβάθμιση του μηχανισμού ελέγχου και της ποιότητας των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες:
"Σε μία εποχή που ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι αναγκαίος, θεωρούμε απαραίτητη την...


περαιτέρω αναβάθμιση του μηχανισμού ελέγχου σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων κοινωνικής ευαισθησίας προκειμένου να μειωθεί το κόστος μετακίνησης πολιτών που χρήζουν στήριξης.
Όπως είχαμε υπογραμμίσει και στο παρελθόν, δεν πιστεύουμε ότι λύση στο πρόβλημα είναι η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνέχιζαν να έχουν διαφυγόντα έσοδα αφού οι «λαθρεπιβάτες» θα συνέχιζαν να μετακινούνται δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν. Εξάλλου η οποιαδήποτε αύξηση στη τιμή των εισιτηρίων θα επιβάρυνε άμεσα τους προϋπολογισμούς όλων των μετακινούντων πολιτών και μάλιστα των «νόμιμων πολιτών» (αυτών που ήδη μετακινούνται με εισιτήριο). Ειδικά σε μία εποχή έντονης ύφεσης και ανεργίας, τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή της βενζίνης επιβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να είναι όχι μόνο προσβάσιμα αλλά και προσιτά για το σύνολο των πολιτών.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε:
1.Άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας.
Με αυτή, ο κάθε επιβάτης θα μπορεί (στα αντίστοιχα εκδοτήρια του ΟΑΣΑ και του ΜΕΤΡΟ) να «φορτώνει» διαδρομές ανάλογα με τις ανάγκες του και θα χρεώνεται οικονομικά σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, με βάση τον ηλεκτρονικό έλεγχο που μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με τη διαδικασία φόρτωσης των διαδρομών.
Επιπλέον ανάλογα με τη φόρτωση των διαδρομών θα υπάρχουν οι αντίστοιχες εκπτώσεις-κίνητρα. Για παράδειγμα, με φόρτωση 10 διαδρομών θα παρέχονται 2 διαδρομές επιπλέον δωρεάν, με φόρτωση 20 διαδρομών θα παρέχονται 5 επιπλέον διαδρομές δωρεάν.
Η ηλεκτρονική κάρτα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην μείωση των παραβάσεων, θα διευκολύνει τους πολίτες αυξάνοντας την ποιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας προς αυτούς καθώς επίσης θα πατάξει πλήρως και το φαινόμενο της ανταλλαγής εισιτήριων μεταξύ των επιβατών, συμβάλλοντας έτσι συνολικά και καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων των Μ.Μ.Μ.
2. Νέες ομάδες πολιτών στην κατηγορία των μειωμένων εισιτηρίων.
Μέχρι την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας, στην κατηγορία των μειωμένων εισιτηρίων θεωρούμε απαραίτητο να προστεθούν όλοι οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας και του ηλεκτρονικού συστήματος θα μπορεί να γίνει άμεσα η ταυτοποίηση της κατηγορίας που ανήκει κάποιος επιβάτης  καθώς και η άμεση ακύρωσή της από την αρμόδια υπηρεσία που θα τις εκδίδει, σε περίπτωση που κάποιος πάψει να πληροί  τα κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο.
Η προσαρμογή αυτού του μέτρου δεν απαιτεί αλλαγή στις δομές λειτουργίας των Μ.Μ.Μ. και παράλληλα τα οφέλη αυτής της πρότασης είναι πολλαπλά.
Μείωση «εισιτηριοδιαφυγής»
Κοινωνικά οφέλη. Ακόμη πιο φθηνό κόστος εισιτηρίων για κατηγορίες πολιτών που δοκιμάζονται.
Οικονομικά οφέλη. Αύξηση εσόδων καθώς με τη διεύρυνση του  μειωμένου εισιτηρίου θα επέλθει αύξηση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Μ.
Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξυπηρετούν τη μετακίνηση του μεγαλύτερου αριθμού των πολιτών, η πλειοψηφία των οποίων δοκιμάζεται καθημερινά. Για το λόγο αυτό όλα τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν, πρώτα απʼ όλα, υπόψη  τους τον πολίτη και την ποιότητα των υπηρεσιών που του προσφέρονται, πετυχαίνοντας έτσι ασφαλέστερη μετακίνηση με τη λιγότερη ταλαιπωρία γι’ αυτόν καθώς και την εξάλειψη του φαινομένου των παραβάσεων".