Αρχείο

21 Νοεμβρίου 2012

Ενίσχυση των νοσοκομείων της χώρας ανακοίνωσε ο Α.Λυκουρέντζος


Πηγή: real.gr

Με 300 εκατ. ευρώ επιχορηγούνται από την κυβέρνηση τα νοσοκομεία της χώρας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από τον υπουργό Υγείας Α. Λυκουρέντζο, η χορήγηση του ποσού αυτού στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας για την αποπληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην...


τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές των ειδικών μονάδων (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΤΝ κ.λπ.).
Σύμφωνα με το υπουργείο, «με το ποσό αυτό εκταμιεύεται πλήρως η σχετική διαθέσιμη πίστωση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας για το οικονομικό έτος 2012 και ενισχύονται εγκαίρως οι νοσοκομειακές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και συνακόλουθα η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες».
Ειδικότερα χορηγούνται τα ακόλουθα ποσά ανά Υγειονομική Περιφέρεια:
ΑΤΤΙΚΗΣ: 102.800.00Ο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: 44.460.000
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 18.850.000
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: 40.750.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 24.050.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 47.390.000
ΚΡΗΤΗΣ: 21.700.000