Αρχείο

22 Απριλίου 2020

Το χρήμα ενώνει ακόμα και σε εποχή κρίσης: Κόμματα+ΜΜΕ = L.F.E.

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 13,5 εκατομμύρια ευρώ κρατική χρηματοδότηση στα πολιτικά κόμματα + 11 εκατομμύρια ευρώ στα ΜΜΕ για την ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τον κορωνοϊό + πάγωμα της δόσης των καναλιών για τις τηλεοπτικές άδειες!