Αρχείο

26 Ιουνίου 2014

Πολλαπλασίασε τα ποσά επιχορηγήσεων του Βορείου Αιγαίου ο Μηταράκης!

Ευνοϊκή απόφαση εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Ανάπτυξης με υπογραφή Νότη Μηταράκη για το Βόρειο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα ποσά επιχορήγησης για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του 2014.

Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την...

επικράτεια συνολικά καθορίσθηκε σε 550 εκ. ευρώ ενώ το ποσό φορολογικής απαλλαγής σε 600 εκ. ευρώ.

Για το Βόρειο Αιγαίο τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 3,1 εκατομμύρια ευρώ η επιχορήγηση έναντι 1,5 εκ. ευρώ το 2013 ενώ η αντίστοιχη φορολογική απαλλαγή πολλαπλασιάζεται και θα ανέλθει σε 46 εκατομμύρια ευρώ (έναντι μόλις 5 εκ. ευρώ το 2013) δίνοντας αύρα επενδυτικών ευκαιριών για τα νησιά του Β. Αιγαίου.

πηγή: alithia.gr
paradexia.blogspot.gr