Αρχείο

12 Ιουνίου 2014

Ο απολογισμός Μιχελάκη στο υπουργείο Εσωτερικών

"Τι τολμήσαμε, τι αλλάξαμε, τι πετύχαμε ένα χρόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών" αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Γιάννης Μιχέλακης, δίνοντας στη δημοσιότητα τον απολογισμό του έργου του ως Υπουργός Εσωτερικών από τις 25.062013 έως και τις 06.06.2014.

Ακολουθεί ο απολογισμός όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση:

1)     Ρυθμίσαμε οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων προς Δήμους σε έως 100 δόσεις με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων

Προχωρήσαμε σε γενναία ρύθμιση των οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων προς τους δήμους, η οποία φθάνει μέχρι και τις 100 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.
Ενεργοποιήσαμε το θεσμό του Ελεγκτή  Νομιμότητας.
Ενισχύσαμε τη διαφάνεια με την επέκταση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες σε μια σειρά επιπλέον προσώπων.
Ρυθμίσαμε θέματα καταστατικής θέσης αιρετών με την εκλογίκευση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων αιρετοί των ΟΤΑ, τίθενται υποχρεωτικά σε αργία.
Ρυθμίσαμε θέματα προσωπικού των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση εκτάκτων και εποχικών αναγκών.
Βελτιώσαμε τις διατάξεις περί αποσπάσεων.
Δημιουργήσαμε ξεχωριστό μητρώο για τα ΝΠΔΔ και τις επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών.
2) Δώσαμε λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών

Δώσαμε λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών παρατείνοντας τις υφιστάμενες συμβάσεις για το τρέχον σχολικό έτος, μέχρι την κατάρτιση νέων.
Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίσαμε τον ορατό κίνδυνο μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαγωνιστικών  διαδικασιών.
3) Εξασφαλίσαμε τη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες απόδοσης των σχετικών ποσών από τους ΚΑΠ προς τους φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω των δήμων.
4) Διευθετήσαμε το πρόβλημα με τις σχολικές καθαρίστριες

Διευθετήσαμε το ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων με τη μεταβατική ρύθμιση ότι για τα δύο επόμενα σχολικά έτη η κατάρτιση των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ από το σχολικό έτος 2015-2016 οι παραπάνω συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους οικείους δήμους.
Με τον τρόπο αυτό πετύχαμε την έγκαιρη και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των σχολικών μονάδων και αποφύγαμε ενδεχόμενες καθυστερήσεις εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας κατάρτισης των συμβάσεων από τους δήμους.  
5) Πήραμε πρωτοβουλίες για Δράσεις Κοινωνικής Στήριξης και Συνοχής

Εξασφαλίσαμε τα απαιτούμενα κονδύλια για να μην μείνει  κανένα παιδί εκτός βρεφικών και παιδικών σταθμών, επιχορηγώντας περισσότερες από 60.000 άνεργες ή εργαζόμενες μητέρες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» συνολικού προϋπολογισμού 180 εκ. ευρώ.
Διασφαλίσαμε με παρεμβάσεις μας την απρόσκοπτη λειτουργία των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και των «Κέντρων Φροντίδας ΑμεΑ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Κέντρα στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας» προϋπολογισμού 21 εκ ευρώ.
Δώσαμε νωρίτερα φέτος τα κονδύλια για τη θέρμανση των σχολείων. Επειδή όμως οι ανάγκες ήταν αυξημένες εξασφαλίσαμε πρόσθετα κονδύλια 12 εκ ευρώ για τη θέρμανση των σχολικών μονάδων.
Δρομολογήσαμε στη Γραμματεία Ισότητας σειρά δράσεων για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάσαμε και υποβάλαμε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα για την Ισότητα των Φύλων 2014 – 2020, με το οποίο επεκτείνονται και επικαιροποιούνται οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι για την ισότητα των φύλων.
Βασικός μας γνώμονας υπήρξε η στήριξη της γυναικείας απασχόλησης, η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου.
Ολοκληρώσαμε το εθνικό δίκτυο Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, τα οποία παρέχουν δωρεάν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας λόγω φύλου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες.
Προωθήσαμε - μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία - την Εθνική Στρατηγική για τους Έλληνες Ρομά με σκοπό την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.
Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στη στεγαστική αποκατάσταση των Ρομά, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, στις ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και στην καλύτερη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
 Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτήσαμε τους ΟΤΑ για την κατασκευή κατοικιών, εγκατάσταση λυομένων, κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού, αναπλάσεις,  δημιουργία παιδικών χαρών και διαμόρφωση κοινωνικών υποδομών, όπως βάσεις για ιατροκοινωνικά κέντρα και σπίτια πολιτισμού.
Στο σχετικό πρόγραμμα «Κέντρα στήριξης των Ρομά και ευπαθών ομάδων» συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συνολικό προϋπολογισμό 7,4 εκ. ευρώ.
Εξασφαλίσαμε για τις περιοχές που επλήγησαν από σεισμούς (π.χ. Κεφαλονιά, Λήμνο, Σαμοθράκη κ.λπ.) και ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. Δωδεκάνησα, Αργολίδα κ.λπ.) την απαραίτητη οικονομική στήριξη για τις πιο επείγουσες ανάγκες τους.
Χορηγήσαμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες, με μια απλή αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση, χωρίς περιττή γραφειοκρατία και χρονοβόρες διαδικασίες.
Διευκολύναμε τους πολίτες διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΚΕΠ προς αυτούς. Στο εξής θα χορηγούνται από τα ΚΕΠ βεβαιώσεις - με αποδεικτική δύναμη αντίστοιχη των στοιχείων που παρέχονται από το Δημοτολόγιο των ΟΤΑ – οικογενειακής κατάστασης, γέννησης και ιθαγένειας.
Αναλάβαμε πρωτοβουλία σε συνεργασία με το ΓΓ Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να εκχωρηθούν 21,9 εκ ευρώ για τη συμμετοχή όλων των Δήμων της χώρας σε πρόγραμμα με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, τη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών και την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος.
Δώσαμε εντολή στους Δήμους όλης της χώρας να διενεργήσουν αυστηρό έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών της χωρικής τους αρμοδιότητας και να τον έχουν ολοκληρώσει μέχρι την 30η Ιουνίου 2014. Σε αντίθετη περίπτωση οι μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές θα κλείνουν, προκειμένου να προστατευθεί η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών.
6) Επιλύσαμε χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των ΟΤΑ

Προχωρήσαμε σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ.
Από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι σήμερα δρομολογήσαμε  25 έργα ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 71.814.916 ευρώ, τα παραπάνω έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, έργα υποδομών, πρασίνου, αναπλάσεις, υδρεύσεις, βελτίωση οδοστρωμάτων κ.λπ.
Βελτιώσαμε το πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, για να πετύχουμε ισοσκελισμένους και ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των ΟΤΑ, χωρίς πρόσθετα βάρη για τους φορολογούμενους.
Αντιμετωπίσαμε χρόνια προβλήματα του θεσμού των ΣΔΙΤ και  προωθήσαμε επενδύσεις για να εξασφαλίσουμε νέες θέσεις εργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και η διαχείριση αποβλήτων.
Ολοκληρώσαμε την αποπληρωμή των οφειλών προς τις Περιφέρειες.
Διευθετήσαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.
Προωθήσαμε το μηχανισμό της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας χωρίς απολύσεις, με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Προχωρήσαμε στην εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων που δεν μπορούν να επιβιώσουν, ούτε να φέρουν σε πέρας το έργο τους.
Δρομολογήσαμε την τροποποίηση του Καλλικράτη, μετά την εμπειρία 3,5 χρόνων εφαρμογής του, παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται για να διορθώσουμε τις δυσλειτουργίες του.
Προχωρήσαμε για το σκοπό αυτό στη σύσταση διακομματικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των πτερύγων της Βουλής προκειμένου να ακουστούν όλες οι προτάσεις.
Συστήσαμε Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων όλων των συναρμόδιων φορέων για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Ζητήσαμε από τους Δημάρχους την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των δήμων με σκοπό την αξιοποίησή της.
Συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση ενιαίου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των ΟΤΑ και των εποπτευόμενων φορέων αυτών.
7) Αναλάβαμε μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποίησε τα παρακάτω προγράμματα με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης :

Πρόγραμμα «Ψηφιακές υπηρεσίες δήμων».
Πρόγραμμα «Οδικός χάρτης μεταρρυθμίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση».
Πρόγραμμα «Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα».
Πρόγραμμα «Αναμόρφωση κώδικα δήμων και κοινοτήτων – νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης».
Πρόγραμμα «Αναμόρφωση συστήματος οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας των ΟΤΑ».
Πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εθνικού προγράμματος κλεισίματος των ΧΑΔΑ».
Πρόγραμμα «Υποστήριξη και προώθηση του θεσμού των ΣΔΙΤ στην Ελληνική αυτοδιοίκηση».
Πρόγραμμα «Αξιολόγηση εποπτευόμενων φορέων Υπουργείο Εσωτερικών».
 8) Απλουστεύσαμε διαδικασίες αλλάζοντας τον τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων


          Το σχετικό σχέδιο νόμου είναι έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή. Εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Εσωτερικών για αναβάθμιση, απλούστευση και αυτοματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

            Ειδικότερα, σκοπός του σχεδίου νόμου είναι να άρει τις ασάφειες και να εισαγάγει νέα εργαλεία στην υπηρεσία του πολίτη με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας κατάρτισης, τήρησης και έκδοσης των ληξιαρχικών πράξεων.9) Πετύχαμε τη διοργάνωση για πρώτη φορά τριπλών εκλογών με το μικρότερο κόστος


Διοργανώσαμε τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές του Μαΐου με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας είχαμε τριπλή εκλογική διαδικασία.
Πετύχαμε εξοικονόμηση δαπανών, αφού το συνολικό κόστος των τριπλών εκλογών του Μαΐου ανήλθε στα 75.000.000 ευρώ, όταν το ίδιο ακριβώς ποσό είχε απαιτηθεί για τη διοργάνωση μόνο των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2010.
Συστήσαμε για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών επιτροπή  με αντικείμενο την αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια καλπών και παραβάν.
Απαιτήσαμε το υλικό, από το οποίο θα είναι κατασκευασμένες οι κάλπες, να είναι άθραυστο και να συνοδεύεται από 10ετη εγγύηση, γεγονός που διασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση πόρων και για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Επιπλέον για πρώτη φορά ζητήσαμε από τους δήμους να οριστούν υπόλογοι, οι οποίοι θα μεριμνήσουν για την παραλαβή του υλικού των εκλογών (κάλπες – παραβάν), τη διατήρησή του και την ασφαλή παράδοσή του, προκειμένου να μην απαιτείται αγορά του συγκεκριμένου υλικού σε κάθε εκλογική διαδικασία.
Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας του Εθνικού Δικτύου Εκλογών, που σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το Εθνικό Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών.  Στην Άσκηση έλαβαν χώρα επεισόδια επί των πραγματικών υποδομών που χρησιμοποιούνται για την Μετάδοση των Εκλογικών Αποτελεσμάτων, αλλά και την Υποστήριξη της Εκλογικής Διαδικασίας.
Χρησιμοποιήσαμε την πιο σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών και πετύχαμε γρήγορη και απρόσκοπτη μετάδοση των αποτελεσμάτων.
Η εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος από τη Singular-Logic με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έγινε στις 21.30 σχετικά με τη διαφορά ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ ήταν 4% (με απόκλιση +/- 0,5%), απείχε δηλαδή μόλις 0,15% από το τελικό 3,85%.
Με αφορμή τη μεγάλη αστοχία των exit polls της 18ης Μαΐου, απευθύναμε επιστολή στο Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκόπησης και στην Ελεγκτική Εταιρεία Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Κοινής Γνώμης, ζητώντας να εξεταστεί το ζήτημα από τα αρμόδια όργανα, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος σύγχυσης ή ακόμη και επηρεασμού του εκλογικού σώματος κατά το τελικό στάδιο της εκλογικής διαδικασίας.
10) Ενισχύσαμε τη διαφάνεια

Ζητήσαμε από τις αρμόδιες ελεγκτικές ή εισαγγελικές αρχές να ελεγχθούν μεταξύ άλλων, οι παρακάτω υποθέσεις :

Διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική.
Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων στη Δυτική Αχαία.
Καταγγελίες για το τμήμα Αλλοδαπών του Δήμου Αθηναίων.
Η απαράδεκτη τακτική της επιλεκτικής εκτέλεσης δρομολογίων για μεταφορά μαθητών από ορισμένους μεταφορείς.
Η προκλητική απαίτηση ορισμένων παιδικών σταθμών, που απαιτούσαν παρανόμως επιπλέον χρήματα από γονείς.
Τα κυκλώματα που ζητούσαν μίζες για χορήγηση άδειας λαϊκών αγορών.
Επίσης προβήκαμε :

Στην παραπομπή υπαλλήλων του ΥΠΕΣ για πειθαρχικά παραπτώματα.
Στην παύση εν ενεργεία Δημάρχου για σωρεία αδικημάτων.
Τέλος, παραπέμψαμε στους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την ιδιότητά τους ως ελεγκτών νομιμότητας, πολλές καταγγελίες πολιτών καθώς επίσης και υποθέσεις που ανέκυψαν από ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών, στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

11)   Κωδικοποιήσαμε για πρώτη φορά τη Μεταναστευτική Πολιτική

Κωδικοποιήσαμε 20 νόμους, 6 Προεδρικά Διατάγματα και 42 κανονιστικές πράξεις για την νομιμοποίηση και την ανανέωση αδειών σε ένα νομοσχέδιο 140 άρθρων.
Προωθήσαμε το καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος» προκειμένου οι μετανάστες να μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε., κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν μέχρι σήμερα.
Απλοποιήσαμε γραφειοκρατικές διαδικασίες, μειώνοντας τις κατηγορίες των αδειών από 50 σε 19 και τις άδειες εργασίας από 4 σε 1, ενώ παράλληλα καταργήσαμε 20 δικαιολογητικά.
 Θεσπίσαμε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα παιδιά των μεταναστών.
 Δημιουργήσαμε «υπηρεσίες μιας στάσης» σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας για να μπορούν οι νόμιμοι μετανάστες να λαμβάνουν ευκολότερα το νέο τους «πάσο», το οποίο δύσκολα θα πλαστογραφείται.
12)   Καθιερώσαμε την άμεση εκλογή των ευρωβουλευτών από το λαό

Καθιερώσαμε το σταυρό προτίμησης για την εκλογή των ευρωβουλευτών.
Διπλασιάσαμε τον αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού για να διευρύνουμε και να εμπλουτίσουμε τις επιλογές των ψηφοφόρων.
Ήραμε την απαγόρευση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων μέχρι και μία ημέρα πριν τη διενέργεια των εκλογών για να αποτρέψουμε φαινόμενα παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης.
Εναρμονίσαμε τις ρυθμίσεις για την εκλογή ευρωβουλευτών με αυτές που ισχύουν για την εκλογή βουλευτών στο εθνικό Κοινοβούλιο.
Ενσωματώσαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/1/ΕΕ για τη διευκόλυνση υποψηφίων στις ευρωεκλογές.
Η Οδηγία αυτή στόχο είχε τη διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τις Ευρωεκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους, στο να προμηθευτούν τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις περί μη στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων από το κράτος καταγωγής τους.
Στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου ενσωματώσαμε τη διάταξη σχετικά με  τη συμμετοχή των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων μεταναστών στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 460/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
13) Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών

Κυρώσαμε σύμβαση που αναφέρεται στον καθορισμό ενιαίου διεθνούς τύπου για το πιστοποιητικό ικανότητας προς σύναψη γάμου, όταν πρόκειται να συναφθεί γάμος στην αλλοδαπή, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος αυτών των πιστοποιητικών και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους.
Επίσης κυρώσαμε σύμβαση που στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης πράξεων ή εγγράφων, μέσω της απαλλαγής από την υποχρέωση επικύρωσης ή τήρησης αντίστοιχων διαδικασιών από τις Αρχές ενός κράτους, για τις πράξεις και τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Αρχές ενός άλλου συμβαλλόμενου κράτους.
   14) Πήραμε μέτρα για τη στήριξη των προσφύγων

Στηρίξαμε έμπρακτα τους πρόσφυγες κυρώνοντας σύμβαση, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση της Γενεύης για το νομικό καθεστώς των προσφύγων και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 25 σχετικά με τη διοικητική συνδρομή, η οποία πρέπει να παρέχεται στους πρόσφυγες που διαμένουν στο έδαφος των συμβαλλομένων κρατών.
15) Ρύθμιση για την αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής


Με τη συγκεκριμένη διάταξη καλύψαμε ένα σημαντικό κενό του δικαιϊκού μας συστήματος, το οποίο δεν είχε προβλέψει τον κίνδυνο να  βρεθούν στη Βουλή και να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κόμματα, ηγετικά στελέχη των οποίων εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση ή σε τρομοκρατική δραστηριότητα.
Προχωρήσαμε στην παραπάνω ρύθμιση ως στοιχειώδες μέτρο προστασίας της χώρας απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τη Δημοκρατία, τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη επιχειρώντας να καλυφθούν κάτω από το μανδύα πολιτικού κόμματος.

16) Ήμασταν παρόντες στη Βουλή

Απαντήσαμε εμπρόθεσμα σε 1.805 επίκαιρες ερωτήσεις, απλές ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

enikos.gr