Αρχείο

20 Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίασε η Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού του ΛΑ.Ο.Σ.

Σε Δελτίο Τύπου που υπογράφει ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΛΑ.Ο.Σ., Αλέξης Οικονόμου, αναφέρεται:
"Συνήλθε την Τετάρτη 14/11/2012  τα Γραφεία του Κόμματος η Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού με παρουσία όλων των μελών της.
Συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις και εγκρίθηκε ένα Σχέδιο Αμέσων Δράσεων του ΛΑ.Ο.Σ. με συγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα για...


την δυναμική Πανελλαδική επαναδραστηριοποίηση του ΛΑ.Ο.Σ. με Πατριωτικές Παρεμβάσεις στα κοινωνικά και εθνικά θέματα και την υποστήριξη του αγώνα των πληττόμενων από την κρίση και τις επιταγές της Τρόικας προς τους Κυβερνητικούς εντολοδόχους λαϊκών στρωμάτων".