Αρχείο

29 Νοεμβρίου 2012

Πρόταση Γερμανών για εξαγωγή του συστήματος εκπαίδευσης στην Ελλάδα


Πηγή: voria.gr

Το σύστημα της «διττής εκπαίδευσης», που  εφαρμόζεται ήδη στα τεχνικά λύκεια και στα αντίστοιχα των ΤΕΙ της Γερμανίας αλλά και της Αυστρίας και της Ολλανδίας, παρουσίασαν Γερμανοί στο Ευρωκοινοβούλιο στον Έλληνα υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, το μεγαλύτερο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα...


είναι υπό τη μορφή εργασιακής εμπειρίας και θα περιλαμβάνει εργασία όχι στα σχολεία αλλά στις επιχειρήσεις. Με αυτό το τρόπο οι εκπαιδευόμενοι θα αμείβονται, έστω και με συμβολικούς μισθούς, ενώ ταυτόχρονα θα σπουδάζουν και η ανεργία θα μειώνεται.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος παρουσιάστηκε επιφυλακτικός, σύμφωνα με  Τα Νέα, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μελετήσει το προτεινόμενο σύστημα, μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» για τις συγχωνεύσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και την κατάθεση των νομοσχεδίων για την αναμόρφωση του γενικού και του επαγγελματικού Λυκείου.
Αδιευκρίνιστο ωστόσο έμεινε  το κατά πόσο αυτή η προοπτική θα δεσμεύει με κάποιο τρόπο και τις επιχειρήσεις και θα βοηθά τους σπουδαστές να ενταχθούν στην παραγωγή με κανονικούς μισθούς, μετά το πέρας των σπουδών τους και του διαστήματος της εργασιακής εμπειρίας.