Αρχείο

17 Νοεμβρίου 2012

Μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου στο τηλεφώνημα προς ΕΟΠΥΥ μελετά το υπουργείο


Πηγή: in.gr

Νέο σύστημα τηλεφωνικών ραντεβού στον Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με στόχο τη μείωση του σημερινού τιμολογίου ή ακόμα και τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου επεξεργάζεται ο Οργανισμός, ο οποίος δεν αποκλείεται -σύμφωνα με τον πρόεδρό του Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο- να προχωρήσει και στη δημιουργία αυτόνομης...


υπηρεσίας τηλεφωνικών ραντεβού.
«Ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι οργανισμός για να βγάλει κάποιος χρήματα στην πλάτη του», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, κατά την παρουσίαση των δράσεων ανασυγκρότησης του Οργανισμού, ενώ ανέφερε ότι δεν είναι ικανοποιημένος για τη διαδικασία των τηλεφωνικών ραντεβού που έχει επιλεγεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία.
Παρουσιάζοντας δέσμη μέτρων για την αποδοτικότερη διαχείριση του Οργανισμού, είπε, πως άμεσα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης της περιουσίας των ήδη ενταγμένων ταμείων στον ΕΟΠΠΥ και να εκδοθούν οι αποφάσεις που αφορούν τη μετάταξη του προσωπικού.
Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση και διαπίστευση παραγωγών υπηρεσιών υγείας (ιατρών, εργαστηρίων, κέντρων, κλινικών, νοσοκομείων) ως προϋπόθεση για τη σύναψη συμβάσεων και σύνδεση της διαβάθμισης ποιότητας με τις αποζημιώσεις.
Ακόμη, θα συσταθεί ομάδα διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με παρόχους υπηρεσιών, ενώ θα επανεξεταστεί και το θέμα της συνασφάλισης και η δαπάνη που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, σε σχέση με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε ασφαλισμένους τους.
Τέλος, ανακοίνωσε πως από την 1η Μαρτίου, ο ΕΟΠΥΥ θα σταματήσει να αποζημιώνει υγειονομικό υλικό που δεν φέρει πιστοποίηση με barcode.