Αρχείο

17 Νοεμβρίου 2012

Άρθρο για το νέο φορολογικό από τον πρόεδρο της ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα, Ηλ. Ηλιόπουλο

Σε άρθρο του για το νέο φορολογικό, ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα και Γενικός Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ, Ηλίας Ηλιόπουλος, αναφέρει:
"Έρχεται και άλλη ληστρική αφαίμαξη σε ότι έχει απομείνει από το πενιχρό μας εισόδημα.
Πέραν των κατασταλαγμένων αποφάσεων για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να προσανατολίζεται για τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων, παρά το ότι οι περικοπές των...


13,4 δισ. ευρώ, που επιβλήθηκαν με το 3ο μνημόνιο, αφορούσαν κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι που σήκωσαν, μέχρι τώρα, σχεδόν στο σύνολό της την πολιτική των μνημονίων.
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
Α. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
- Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου
- Φορολογικό συντελεστή 26%, για εισόδημα έως 50.000€ και 35%για τα μεγαλύτερα εισοδήματα (είναι χαρακτηριστικό ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα με το αφορολόγητο των 5.000€ δεν πλήρωνε τίποτα, για αυτό το ποσό με το νέο νόμο θα επιβαρυνθεί με 1.300€. Επίσης θα διπλασιαστεί ο φόρος στο εισόδημα των 20.000€. Καθώς από το φόρο 2.420€ που πληρώνει τώρα, θα πληρώσει 5.200€.
- Αντίθετα όποιος είχε εισόδημα 60.000€, πληρώνει σήμερα φόρο 16.420€ και με το νέο φορολογικό θα πληρώνει 16.300€, δηλαδή λιγότερα έστω και 120€.
Β. Καταργείται το αφορολόγητο των 5.000€ και τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα παιδιά και καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα με τρία κλιμάκια:
i. Κλιμάκιο 25.000€ φορολογείται με συντελεστή 21%
ii. Κλιμάκιο από 25.001 – 48.000€ με συντελεστή 36%
iii. Κλιμάκιο από 48.001€ και άνω με 45%
Το αφορολόγητο καταργείται και στη θέση του μπαίνει έκπτωση φόρου μέχρι 1.950€ για εισοδήματα μέχρι 18.000€. Από 18.001€ και άνω μειώνεται ο φόρος από 50-100€ για κάθε 1.000€ και μέχρι το 42.000.
Με τη ρύθμιση αυτή, εννοούν κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά και ετήσιο εισόδημα 25.000€. Αντίθετα αυτή η κατηγορία των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς παιδιά που το εισόδημά τους υπερβαίνει τα 25.000€ θα επιβαρυνθούν με φόρο από 140-1.770€.
Π.χ. εργαζόμενος με εισόδημα ετήσιο 20.000 ευρώ και χωρίς παιδί με αυτό που ισχύει σήμερα καταβάλει φόρο 2.420€. Με το νέο φορολογικό θα πληρώσει 2.350€.
Επίσης εργαζόμενος με ετήσιο εισόδημα 30.000€ και χωρίς παιδί με την ισχύουσα νομοθεσία (αφορολόγητο 5.000€) καταβάλει φόρο 5.320€. Με το νέο φορολογικό σύστημα θα καταβάλει 5.750€.
Φορολόγηση ενοικίου:
Έως 12.000€ φορολογική κλίμακα 12%
Από 12.000 – 60.000€ φορολογική κλίμακα 30%
Από 60.000€ και πάνω φορολογική κλίμακα 45%
Εφάπαξ
Μετά τη μείωση που ανέρχεται στο 43% στις αποχωρήσεις (σύνταξη) από 1/8/2010, καινούργια μεγάλη μείωση, μέσα από το νέο φορολογικό νόμο θα υποστεί και πάλι το εφάπαξ με φορολογία του ποσού που θα δοθεί (ότι απομείνει) στους συνταξιούχους. 
Η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:
Για τα πρώτα 12.000€ φορολόγηση 10%
Για τα επόμενα 48.000€ (από12.001-60.000) φορολόγηση 30%
Π.χ. Ένας συνταξιούχος που θα έπαιρνε (πριν τις περικοπές) 60.000€ του αφαιρείται το 42,7% από την ήδη ψηφισμένη μείωση δηλαδή 25.700€ περίπου. 
Με τη φορολόγηση στο εναπομείναν ποσό 60.000€-25.700€=34.300€, αφαιρείται για τα πρώτα 12.000€             
1.200€. Για τα υπόλοιπα 22.300€       6.690€.
Συνολικά απώλεια από τη μείωση του εφάπαξ:
25.700 + 1.200 + 6.690 = 33.790€
Άρα αυτός που το 2009 έπαιρνε εφάπαξ 60.000€ (και παραπάνω), επειδή συνταξιοδοτείται μετά τη 1-8-2010 θα εισπράξει μόνο 26.000€ περίπου.
ΝΑΙ
Τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ.
ΝΑΙ το ίδιο το κράτος! Αφού αφαίρεσαν πάνω από το 50% τους μισθούς, πάνω από 50% τις συντάξεις, τώρα καταληστεύουν το εφάπαξ, επίσης, πάνω από το 50%.
Η φορολογία στην Ευρώπη
Αυστρία
Αφορολόγητο: 11.000€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1 - 11.000 0%
11.001 - 25.000 36,5%
25.001 - 60.000 43,21%
πάνω από 60.000 50%
Βέλγιο
Αφορολόγητο: 6.570€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 - 8.070 25%
8.070 - 11.480 30%
11.480 – 19.130 40%
19.130 – 35.060 45%
Άνω των 35.060 50%
Βουλγαρία
Αφορολόγητο: BGN 2.160 (1.108€)
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής: 10%
Γαλλία
Αφορολόγητο: 5.963€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
Μέχρι 5.963 0%
5.963 - 11.896 5,5%
11.896 – 26.420 14%
26.420 – 70.830 30%
Άνω των 70.830 41%
Γερμανία
Αφορολόγητο: 8.004€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
Μέχρι 8.004 0%
8.005 – 52.881 14%
52.881 – 250.730 42%
Άνω των 250.730 45%
Δανία
Αφορολόγητο: DKK 42.900 (5.667€)
Κλίμακες φορολόγησης (DKK) Φορολογικός Συντελεστής
42.900 - 389.900 11.6%
Άνω των 389.900 15%
Ο μέσος τοπικός (δημοτικός) συντελεστής του φόρου εισοδήματος προσώπων είναι 25,7%
Εσθονία
Αφορολόγητο: 1.728€
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής: 21% στο υπόλοιπο
Ηνωμένο Βασίλειο
Αφορολόγητο: GBP 8.105 (9.726€)
Κλίμακες φορολόγησης (GBP) Φορολογικός Συντελεστής
8.106 – 37.400 20%
37.401 – 150.000 40%
Άνω των 150.000 50%
Ιρλανδία
Αφορολόγητο: 0€
Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωση φόρου 1.650€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 – 32.800 20%
Άνω των 32.800 41%
Ισπανία
Αφορολόγητο: 5.150€
Λογαριάζεται ως έκπτωση εισοδήματος
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1 – 17.707 24,75%
17.708 – 33.007 30%
33.008 – 53.407 40%
53.408 – 120.000 47%
120.001 – 175.000 49%
175.001 – 300.000 51%
Άνω των 300.001 52%
Ιταλία
Αφορολόγητο: 0€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 – 15.000 23%
15.001 – 28.000 27%
28.001 – 55.000 38%
55.001 – 75.000 41%
Άνω των 75.001 43%
Υφίσταται επίσης και περιφερειακοί φόροι που κυμαίνονται από1,2% έως 2,03%, αλλά και δημοτικοί φόροι που κυμαίνονται από 0,1% έως 0,8%
Κύπρος
Αφορολόγητο: 19.500€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 – 19.500 0%
19.501 – 28.000 20%
28.001 – 36.300 25%
36.301 – 60.000 30%
Άνω των 60.001 35%
Λετονία
Αφορολόγητο: LVL 0
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής: 25%
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής 10% για εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, εισοδήματα από σύνταξη, ασφάλειες και εκμετάλλευση ξυλείας
Λιθουανία
Αφορολόγητο: LTL 0
(ισχύει αφορολόγητο όριο LTL 5.640 (1.635€), μόνον εάν το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα LTL 9.600 (2.780€)
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής: 15%
Λουξεμβούργο
Αφορολόγητο: 11.265€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
Κάτω από 11.265 0%
11.265 – 41.793 8-38%
Άνω των 41.793 39%
Μάλτα
Αφορολόγητο: 8.500€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 – 8.500 0%
8.501 – 14.500 15%
14.501 – 19.500 25%
Άνω των 19.501 35%
Ολλανδία
Αφορολόγητο: 0€
(το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωση φόρου 2.033€)
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1 – 18.945 33,1%
18.946 – 33.863 41,95%
33.864 – 56.491 42%
Άνω των 56.492 52%
Ουγγαρία
Αφορολόγητο: HUF 0
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής: 16%
Πολωνία
Αφορολόγητο: PLN 0
Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μείωση φόρου ύψους PLN 556 (125€)
Κλίμακες φορολόγησης (PLN) Φορολογικός Συντελεστής
1 – 85.528 18%
Άνω των 85.528 32%
Πορτογαλία
Αφορολόγητο: -
Λογαριάζεται ως έκπτωση εισοδήματος
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
Μέχρι 4.898 11,5%
4.899 – 7.410 14%
7.411 – 18.375 24,5%
18.376 – 42.259 35,5%
42.260 – 61.244 38%
61.245 – 66.045 41,5%
66.046 – 153.000 43,5%
Άνω των 153.001 46,5%
Ρουμανία
Αφορολόγητο: RON 0
(Υφίσταται απαλλαγή φορολογίας για τα εισοδήματα από συντάξεις, έως τα πρώτα RON 1.000 (220€)
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής: 16%
Σλοβακία
Αφορολόγητο: 4.026€
(ισχύει για τα χαμηλά εισοδήματα – μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα)
Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής: 19%
Σλοβενία
Αφορολόγητο: 6.373€
(όσο αυξάνεται το εισόδημα, το αφορολόγητο όριο μειώνεται σταδιακά μέχρι του ποσού των 3.228€)
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1 – 7.634 16%
7.634 – 15.269 27%
Άνω των 15.269 41%
Σουηδία
Αφορολόγητο: SEK 18.700 (2.172€)
(Tο αφορολόγητο όριο κυμαίνεται απόSEK 12.900 – 33.900 (1.500€ έως 3.941€) ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα. Όταν το εισόδημα υπερβαίνει τα SEK 336.700 (39.150€), τότε η φορολογική απαλλαγή διατηρείται σταθερή στα SEK 12.900 (1.500€)
Κλίμακες φορολόγησης (SEK) Φορολογικός Συντελεστής
(Εθνικός φόρος εισοδήματος)
πάνω από 401.100 20%
πάνω από 574.300 25%
(Δημοτικός φόρος εισοδήματος)
Ο σταθμισμένος μέσος όρος για το 2012 είναι 31,6% (σταθερός συντελεστής – δεν υφίσταται αφορολόγητο όριο και δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό του Εθνικού φόρου)
Τσεχία
Αφορολόγητο: CZK 24.840 (994€)
Κλίμακες φορολόγησης (CZK) Φορολογικός Συντελεστής
Ενιαίος φορολογικός συντελεστής:15%
(Το φορολογητέο εισόδημα συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εργοδότη και εργαζόμενου – «super gross wage»)
Φιλανδία
Αφορολόγητο: 16.100€
Κλίμακες φορολόγησης (€) Φορολογικός Συντελεστής
1 – 16.100 0%
16.101 – 23.900 6,5%
23.901 – 39.100 17,5%
39.101 – 70.300 21,5%
Άνω των 70.301 29,75%
(Δημοτικός νόμος εισοδήματος). Ο σταθμισμένος μέσος όρος για το 2012 είναι 19,25% (σταθερός συντελεστής – δεν υφίσταται αφορολόγητο όριο και δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό του εθνικού φόρου – Υφίσταται και εκκλησιαστικός φόρος ο οποίος κυμαίνεται από 1% έως 2%)
(πηγή: Σύλλογος «Έλληνες φορολογούμενοι»)"