Αρχείο

22 Νοεμβρίου 2012

Ψωμιάδης προς Σαμαρά: Μη γκρεμίζετε τις περιφέρειες


Πηγή: voria.gr

Επιστολή στον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά έστειλε ο Π. Ψωμιάδης σχετικά με τις δυσχέρειες στη λειτουργία των υπηρεσιών και των απαραίτητων ελέγχων, λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό και του μέτρου της διαθεσιμότητας.
Με πρόσφατη απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε την...


εξαίρεση των εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των υπολοίπων 12 αιρετών Περιφερειών, που υπάγονται στις διατάξεις περί διαθεσιμότητας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013-2016.
«Στις αιρετές Περιφέρειες όχι μόνο δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά αντίθετα αντιμετωπίζουμε σοβαρότατες ελλείψεις που δυσχεραίνουν το έργο μας, υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και εντέλει αποδεκατίζουν την περιφερειακή Αυτοδιοίκηση» τονίζεται στην επιστολή.
Όπως σημειώνει ο κ. Ψωμιάδης, «οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συναδέλφων τους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Αποτέλεσμα των διαρκών κινητοποιήσεων είναι η αναστολή της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της ΠΚΜ επί σειρά ημερών, και κατ’ επέκταση η δυσχέρεια πραγματοποίησης των απαραίτητων ελέγχων σε εξαγωγές νωπών και μεταποιημένων τροφίμων, σε κτηνιατρικούς ελέγχους κτλ.»
«Αξιοποιείστε τις αιρετές Περιφέρειες και τη δυναμική τους, μην τις καταργείτε στην πράξη. Σημειώνω πως η ΠΚΜ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, πρωταγωνιστεί ενεργά στις εθνικές εξαγωγές με μερίδιο 22%, παρουσιάζοντας βαθμό επικάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές που αγγίζει το 95%. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην κοινή προσπάθεια για εξωστρέφεια και ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε, όμως, και τα ανάλογα εργαλεία, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες μας στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε. Το «γκρέμισμα» των Περιφερειών, η διαρκής αποψίλωση τους, οδηγεί στην πλήρη αποδιοργάνωση κ. Πρωθυπουργέ» καταλήγει η επιστολή.