Αρχείο

18 Ιουνίου 2014

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

AΠΟ
 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ
υποψήφια Γραμματέα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
πρώην Βουλευτής Αττικής

ΠΡΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...

Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196
17671 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 954 5000
http://www.anexartitoiellines.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόεδρο Κινήματος Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνο Καμμένο
Επιτροπή Διεξαγωγής Εκλογών Γραμματέα
Εξελεγκτική Επιτροπή
Νομική Υπηρεσία
Επιτροπή Δεοντολογίας
Μέλη Εθνικού Συμβουλίου
Αναφερόμενους

Κατόπιν αιτήματος μου την 14-6-2014 για ενημέρωση σχετικά με τα υπάρχοντα κωλύματα  στην συμμετοχή υποψηφίων Ι. Μοίρα και Αθ. Μπέλτσο, για την Πολιτική θέση του Γραμματέα του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, έγινε δεκτό,  λόγω ασυμβίβαστου σύμφωνα με το καταστατικό  Άρθρο 12  παραγρ. 3. Περί Ανεξαρτησίας του  Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

 Ως εκ τούτου, την επομένη 15-6-2014, με την έναρξη της συνεδρίασης των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, ενημερώθηκαν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ότι πέραν των παραιτήσεων  που είχαν υποβάλει από τις αιρετές  θέσεις ως μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, υπέβαλαν την προηγούμενη 14-6-2014  και την παραίτηση τους από θεσμικές και  έμμισθες πολιτικές θέσεις που κατείχαν, οι υποψήφιοι Γραμματείς κ. κ Ιωάννης Μοίρας και Αθανάσιος Μπέλτσος.

Επίσης για το ίδιο κώλυμα, την 15-6-2014, κατέθεσε στην έδρα, την παραίτηση του και ο υποψ. Γραμματέας κος Στράτος Μπεγνής.

Εν συνεχεία κρινόμενη ως νόμιμη η συμμετοχή των ανωτέρω απασχολούμενων, συμπεριλήφθηκαν στο ψηφοδέλτιο  ως υποψήφιοι για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Γραμματέα του Κινήματος, καθώς θεωρήθηκε από την εκλογική επιτροπή, ότι δεν υφίστατο κώλυμα, κατόπιν των αναφερόμενων παραιτήσεων τους,

Η ανωτέρω διαδικασία ωστόσο συνιστά εκλογική πλημμέλεια καθώς διαπιστώνονται παραλείψεις  σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων Γραμματέων και ίσως να συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να υπάρχουν τα κωλύματα συμμετοχής τους,  καθώς δεν μπορούν να ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι και να εκλεγούν γραμματείς εάν δεν προηγηθεί η επίδοση  παραίτησης τους  επικυρωμένη από αρμόδιες αρχές, πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων.
Ως εκ τούτου,

1ον. επιθυμώ να λάβω γνώση των εγγράφων τα οποία επικυρώνουν νομίμως  και εμπρόθεσμα την παραίτηση από έμμισθες πολιτικές θέσεις και αίρουν τα κωλύματα συμμετοχής, των κατωτέρω:
α)  του κ Ιωάννη Μοίρα, Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού επιστημονικό συνεργάτη της βουλευτού κας Ελ. Κουντουρά, η οποία συντελείται με μόνη την γραπτή υποβολή της στο Υπουργείο Εσωτερικών  και την έγγραφη αποδοχή της.

β) την νομίμως και πριν την 14-6-2014 επικυρωμένη παραίτηση του κ Αθ. Μπέλτσου,  βασικού στελέχους του κινήματος ΑΝ.ΕΛ και

γ)  την νομίμως επικυρωμένη παραίτηση του κου Στ. Μπεγνή προηγηθείσα της 15-6-2014, στην έδρα του συμβουλίου εκπρόθεσμης αίτησης του.

2ον. Επειδή η θέση του Γραμματέα των  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι πολιτική θέση και όχι θέση επαγγελματικής αποκατάστασης, η παραίτηση των ανωτέρω για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία για την άμισθη πολιτική θέση του Γραμματέα των ΑΝ.ΕΛΛ, γίνεται δεκτή σύμφωνα με τον νόμο, από την επίδοσή της.
Επίσης, σε περίπτωση εκλογής Γραμματέα ή αναπληρωτή Γραμματέα, κάποιου εκ των παραιτηθέντων υποψηφίων σε θέση με κώλυμα, θεωρείται ότι δεν ανακαλείται, για την επόμενη τετραετία, όσο δηλαδή διαρκεί και η θητεία του Γραμματέα και του αναπληρωτή του, ενώ ο παραιτηθείς όσο διατηρεί την θέση του Γραμματέα, δεν θα  δύναται να επανέλθει στο πρότερο εργασιακό καθεστώς ή σε νέα έμμισθη πολιτική θέση.

Στα πλαίσια διαφάνειας και τάξης που υποστηρίζει το κίνημα μας, πρέπει άμεσα να ενημερωθεί το σύνολο των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, για τους μηχανισμούς ελέγχου πεπραγμένων και νομιμότητας και ποιοι θα είναι υπόλογοι και ποιες οι επιπτώσεις, σε περίπτωση  μη τήρησης των νόμιμων.

3ον. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο περί ασυμβίβαστου και κωλύματος για συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο ως υποψηφίου σε μονοπρόσωπο όργανο,  θεωρείται  ότι έχουν ανάλογο κώλυμα και τα μέλη  της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλεκτική διαδικασία, παραιτούνται. Ως εκ τούτου,  προκύπτει κώλυμα και για το αιρετό τακτικό μέλος της εκλεγείσας 7μελούς επιτροπής από το Εθνικό Συμβούλιο κ Ιωάννη Καλογερόπουλο ο οποίος συμμετέχει  στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κινήματος.

Ο αναφερόμενος κ Ιωάννης Καλογερόπουλος, ως Β αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά την  αποχώρηση της μίας και την διαγραφή ετέρου εκ των μελών αλλά και εν συνεχεία των υποψήφιων Γραμματέων, μελών της Επιτροπής,  αναπλήρωσε αυτομάτως, την αιρετή πολιτική θέση της Εκτελεστικής Επιτροπής και όπως δήλωσε δεν προηγήθηκε εκ μέρους του, ως όφειλε, καμιά αίτηση παραίτησης.

Κυρίες και κύριοι,

ως ενιστάμενη και έχουσα έννομο συμφέρον, έχω εντοπίσει  αρκετούς λόγους ακύρωσης της εκλογικής διαδικασίας  και ίσως πιθανές παραβάσεις του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής Γραμματέα του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων,  παραλείψεις  που υπήρξαν κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων Γραμματέων σε συνδυασμό με την επιρροή την οποία άσκησαν, στο εκλογικό σώμα και στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία προσωπική αντιπαράθεση επιθυμώ κατά των προσώπων ως προσωπικοτήτων, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες, αλλά μόνο για σφάλματα αθεράπευτα της διαδικασίας για τα οποία θα πρέπει να αποφανθούν σχετικά και σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, τον αστικό κώδικα, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας  και το καταστατικό  του  Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Άρθρο 12  παραγρ. 3, άρθρο 15 παράγρ. 4 και  Άρθρο 38,  οι καθ΄ ύλην υπεύθυνοι καθώς επίσης και η Εξελεγκτική Επιτροπή, η Νομική Υπηρεσία, και η Επιτροπή Δεοντολογίας  του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Επειδή οι ανωτέρω λόγοι ένστασης που ασκούνται κατά του κύρους των εκλογών  συνδέονται με πραγματικά περιστατικά, ενέργειες και ιδιότητες προσώπων, είναι βάσιμοι για παράβαση νόμου ή για πλημμέλεια, επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα και

Ζ η τ ώ

Να επιληφθείτε άμεσα και στα νόμιμα χρονικά περιθώρια που ορίζουν οι νόμιμες διαδικασίες:
 Α. Την ακύρωση ανάδειξης  ως υποψηφίων γραμματέων λόγω ασυμβίβαστου και κωλυμάτων των
1.     Ιωάννη  Καλογερόπουλου
2.     Ιωάννη Μοίρα
3.     Στράτου Μπεγνή
4.     Αθανάσιου Μπέλτσου

 Β.  την έκπτωση από τα αξιώματα του Γραμματέα ΑΝ.ΕΛΛ  και του αναπληρωτή Γραμματέα ΑΝ.ΕΛΛ, των
1. Ιωάννη Μοίρα,  Γραμματέα του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων με την ψηφοφορία της 15-6-2014 και
2. Αθανάσιο Μπέλτσο Αναπληρωτή Γραμματέα των Ανεξάρτητων Ελλήνων με την ψηφοφορία της 15-6-2014 και

Γ. την ακύρωση της 15-6-2014  ψηφοφορίας  και επανάληψή της σύμφωνα με το νόμο, ανάμεσα στους υπολειπόμενους, συμμετέχοντες του ψηφοδελτίου, οι οποίοι  έχουν ανακηρυχθεί  χωρίς κωλύματα ως υποψήφιοι γραμματείς του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων


ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ
υποψήφια Γραμματέα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
πρώην Βουλευτής Αττικής
τηλέφωνο επικοινωνίας 6942660888
Email : evgenia.arvaniti.prevezanou@gmail.com

fonaklas.blogspot.gr