Αρχείο

23 Ιουνίου 2014

Βρούτσης: Να παραμείνουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων

«Η ελληνική Προεδρία όχι μόνο κατόρθωσε να αφήσει το αποτύπωμά της αλλά και αφήνει πίσω της σημαντική συνεισφορά σε σημαντικούς φακέλους, σε αυτό που αποκαλούμε ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης μιλώντας κατά την ολοκλήρωση των εργασιών της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.
«Ωστόσο» πρόσθεσε, «οι προσπάθειες όλων...

μας χρειάζεται να εντατικοποιηθούν και να παραμείνουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων για να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, έτσι ώστε τα οφέλη της ανάκαμψης να γίνουν αισθητά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες».
Ο Έλληνας υπουργός Εργασίας υποστήριξε ότι «η ελληνική Προεδρία επεδίωξε, μέσα από τις προτεραιότητες που έθεσε και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, τόσο συνολικά όσο και ειδικότερα στο πεδίο της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής, να αναδείξει τη θετική, αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά βήματα για να διασφαλίσουμε ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα καταστούν πιο αποτελεσματικές, ότι θα διασφαλιστεί η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, ότι οι αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας θα αρθούν και ότι η εργατική νομοθεσία θα συμβάλει στην προσφορά περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας» σημείωσε ο κ. Βρούτσης και πρόσθεσε: «Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης φτώχειας, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος και επίτευξη συμφωνίας, ώστε να ενισχυθεί η δέσμη νομοθετικών και λοιπών πρωτοβουλιών για την προστασία των εργαζόμενων».
Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της Προεδρίας, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ιδιαίτερα, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σχετική με την Πρόταση Οδηγίας για την Απόσπαση Εργαζομένων (Posting of Workers Directive).
Ανέφερε επίσης, ότι υιοθετήθηκε η πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για ένα Πλαίσιο που να εξασφαλίζει την Ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης και ελήφθηκε απόφαση με την οποία αναβαθμίζεται θεσμικώς η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής.
Το Συμβούλιο ενέκρινε τα στοιχεία των συστάσεων από κάθε κράτος- μέλος στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξάμηνου 2014», ενώ υιοθέτησε τα συμπεράσματα «Γυναίκες και η οικονομία: Οικονομική ανεξαρτησία από την άποψη της μερικής απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης» τα οποία αφορούν θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.
Επίσης, οι υπουργοί ενημερώθηκαν για τις εκθέσεις προόδου που συνέταξε η ελληνική Προεδρία και αφορούν
- Την πρόταση οδηγίας «για την ίση μεταχείριση των προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».
- Την πρόταση για οδηγία περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.
- Την πρόταση κανονισμού για το δίκτυο EURES.

newsbomb.gr