Αρχείο

15 Μαΐου 2014

Αλέξανδρος Αρβανιτάκης: "Γιατί είμαι υποψήφιος στο Δήμο Αγίου Δημητρίου"

"Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ο Άγιος Δημήτριος παραμένει παρά την κρίση ένας ευλογημένος τόπος. Η γειτονιά συνεχίζει και αποτελεί το βασικό κοινωνικό ιστό της πόλης μας, η τοπική Εκκλησία με μια πληθώρα δράσεων στηρίζει κάθε άνθρωπο και κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει δυσκολίες, η τοπική αγορά διαθέτει ακόμα ισχυρούς δεσμούς με τους πολίτες-καταναλωτές.

Όμως ο Δήμος μας δείχνει να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα αποτυχημένο μοντέλο λειτουργίας της δεκαετίας του 1980. Η δράση του εξαντλείται είτε σε αυτονόητες, και όχι πάντα...

επιτυχημένα, δράσεις (αποκομιδή σκουπιδιών, καλλωπισμός δημόσιων χώρων, διενέργεια εποχιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων) είτε στην αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από κονδύλια της Περιφέρειας για δομές και υπηρεσίες χωρίς σαφή στρατηγική και με αμελητέα εντέλει επίδραση στη ζωή των δημοτών.
Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη της μετάβασης σε ένα μοντέλο διοίκησης του Δήμου, το οποίο να:
ενισχύει την τοπική ανάπτυξη με προώθηση της απασχόλησης και του επιχειρείν καθώς και στήριξη της τοπικής αγοράς,
αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την ταχύτερη και πιο διαφανή διευκόλυνση της καθημερινότητας των δημοτών,
στηρίζει την κοινωνική συνοχή αξιοποιώντας και ενεργοποιώντας την ίδια την κοινωνία πολιτών του Δήμου μας.
Η παράταξή μας, με επικεφαλής τον ιατρό-χειρουργό κ. Χρήστο Πρεκετέ, θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της νέας προσπάθειας για ένα Δήμο Αγίου Δημητρίου σύγχρονο, αποτελεσματικό και αντάξιο των προσδοκιών και των απαιτήσεων του δημότη, του πολίτη.
Από τη συμμετοχή του καθενός μας σε αυτή την προσπάθεια, θα εξαρτηθεί αν ο Άγιος Δημήτριος θα παραμείνει εγκλωβισμένος σε εποχές ξεπερασμένες που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση ή θα μεταβεί σε μια νέα περίοδο, με τον καθένα από εμάς συμμέτοχο και υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος."