Αρχείο

8 Δεκεμβρίου 2012

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με θέμα τη λειτουργία ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου

Σε Δελτίο Τύπου της ΟΝΝΕΔ διαβάζουμε:
"Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του Τομέα Δικαιοσύνης της ΟΝΝΕΔ με θέμα "Marketing και σωστή λειτουργία ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου", η οποία έλαβε χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας "Επιχειρώ Αλλιώς" η οποία έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την καλλιέργεια...


και εμπέδωση της επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους.
Ο δικηγόρος είναι πάνω απ’ όλα επιστήμονας και η νομική επιστήμη είναι το θεμέλιο της λειτουργίας της κοινωνίας μας. Πάνω απ' όλα ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός  της απονομής δικαιοσύνης.
Από οικονομικής πλευράς, όμως, το κάθε δικηγορικό γραφείο είναι και μια «ατομική επιχείρηση», η οποία λειτουργεί μέσα σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο περιβάλλον, σε συνθήκες μεγάλου ανταγωνισμού και πληθωρισμού προσφοράς δικηγορικών υπηρεσιών.
Καλείται λοιπόν ο κάθε δικηγόρος να παίξει και  τον ρόλο του επιχειρηματία, δίχως, δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του κλάδου να έχει λάβει ποτέ, έστω και ακροθιγώς, σχετικές γνώσεις και να έχει εκπαιδευτεί  στις σχετικές δεξιότητες. Υπό το πρίσμα αυτό ως ΟΝΝΕΔ, πραγματοποιήσαμε την συγκεκριμένη εκδήλωση, προκειμένου κάθε ,νέος κυρίως, δικηγόρος να μπορέσει να έρθει σε επαφή με βασικά στοιχεία της λειτουργίας ενός δικηγορικού γραφείου ως επιχείρησης.
Εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο κ. Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου (B.Commerce -Marketing-, B.Economics, MBA-Marketing-, εισηγητής στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών)".